Formatirajte karticu

Koristite ovu opciju za formatiranje memorijske kartice.

  1. dugme
  2. (postaviti)
  3. dugme
  4. Formatirajte karticu
  5. dugme

Formatiranjem memorijskih kartica trajno se brišu svi podaci. Podaci koji su izbrisani ne mogu se povratiti. Obavezno sačuvajte važne slike na računaru pre formatiranja.