Podaci o lokaciji

Podesite da li želite da dodate informacije o lokaciji snimanja slikama koje snimate.

  1. dugme
  2. (postaviti)
  3. dugme
  4. Podaci o lokaciji
  5. dugme
OpcijaOpis
Snimite podatke o lokacijiOdaberite [ Da ] da dodate informacije o lokaciji sa pametnog uređaja slikama koje snimite. Omogućite funkciju informacija o lokaciji aplikacije SnapBridge .
PozicijaPrikažite dobijene informacije o lokaciji.