Uključi/isključi odabir Av/Tv

Promenite koje će se kontrole koristiti za podešavanje ekspozicije u sledećim režimima snimanja.

  1. dugme
  2. (postaviti)
  3. dugme
  4. Uključi/isključi odabir Av/Tv
  5. dugme
OpcijaOpis
Ne mijenjajte odabir
(podrazumevana postavka)
Koristite komandni točkić da podesite fleksibilni program ili brzinu zatvarača (Tv), a džojstik da podesite f-broj (Av).
Prebaci odabirKoristite džojstik da podesite fleksibilni program ili brzinu zatvarača (Tv), a komandni točkić da podesite f-broj (Av).