Resetuj sve

Omogućava vam da vratite postavke kamere na njihove zadane vrijednosti.

  1. dugme
  2. (postaviti)
  3. dugme
  4. Resetuj sve
  5. dugme

Kada je odabrano [ Reset ], postavke fotoaparata se vraćaju na njihove zadane vrijednosti.

Poništavanje numeracije fajlova

Da biste resetovali numerisanje datoteka na “0001”, izbrišite sve slike sačuvane na memorijskoj kartici pre nego što izaberete [ Resetuj sve ]. [ Resetuj numerisanje fajlova ] se takođe može koristiti za resetovanje na “0001”.