Brzo retuširanje

Lako kreirajte slike visokog kontrasta i živih boja.

  1. Režim reprodukcije
  2. odaberite sliku
  3. dugme
  4. Brzo retuširanje
  5. dugme
  1. Koristite džojstik da odaberete željeni nivo efekta i pritisnite dugme.
    • Uređena verzija je prikazana na desnoj strani.
    • Da izađete bez čuvanja izbora, pritisnite .