Verzija firmvera

Pogledajte trenutnu verziju firmvera fotoaparata.

  1. dugme
  2. (postaviti)
  3. dugme
  4. Verzija firmvera
  5. dugme