Merenje

Proces mjerenja svjetline subjekta kako bi se odredila ekspozicija poznat je kao "mjerenje".
Koristite ovu opciju da postavite način na koji kamera meri ekspoziciju.

  1. Okrenite točkić za izbor režima rada na , , , , ili
  2. dugme
  3. Merenje
  4. dugme
OpcijaOpis
Matrix
(podrazumevana postavka)
Kamera koristi široku površinu ekrana za mjerenje.
Preporučuje se za tipično snimanje.
Centralno ponderisanoKamera meri ceo kadar, ali dodeljuje najveću težinu subjektu u centru kadra. Klasično mjerenje za portrete; čuva detalje pozadine dok dozvoljava da uslovi osvetljenja u centru kadra određuju ekspoziciju.*
TackaKamera mjeri područje prikazano krugom u sredini kadra. Ovo se može koristiti kada je subjekt mnogo svjetliji ili tamniji od pozadine. Uvjerite se da je subjekt unutar područja prikazanog krugom prilikom snimanja.*
  1. Da biste podesili fokus i ekspoziciju za subjekte koji nisu u centru, promenite [ AF area mode ] na ručni i podesite područje fokusa na centar kadra, a zatim koristite zaključavanje fokusa.
    Zaključavanje fokusa

Bilješke o [ mjerenju ]

Prikaz na ekranu snimanja

Kada je odabrano [ Center-weighted ] ili [ Spot ], prikazuje se vodič za opseg mjerenja (osim kada se koristi digitalni zum).