Režim autofokusa

Podesite način fokusiranja fotoaparata prilikom snimanja fotografija.

  1. Okrenite točkić za izbor režima rada na , , , , ili
  2. dugme
  3. Režim autofokusa
  4. dugme
OpcijaOpis
Single AFFotoaparat fokusira samo kada je okidač pritisnut do pola.
AF sa punim radnim vremenom
(podrazumevana postavka)
Fotoaparat uvijek fokusira čak i ako okidač nije pritisnut do pola. Zvuk pokreta objektiva se čuje dok kamera fokusira.

Napomene o [ režimu autofokusa ]

Režim autofokusa za snimanje filma

Režim autofokusa za snimanje filma može se podesiti u meniju filma [ Režim autofokusa ].