Flash exp. komp.

Podesite snagu blica.
Koristite ovu opciju kada je blic previše svetao ili previše taman.

  1. Okrenite točkić za izbor režima rada na , , , , ili
  2. dugme
  3. Flash exp. comp.
  4. dugme
OpcijaOpis
+0,3 do +2,0Snaga blica se povećava sa +0,3 na +2,0 EV, u koracima od 1/3 EV, kako bi glavni objekat kadra izgledao svjetlije.
0.0
(podrazumevana postavka)
Snaga blica nije podešena.
-0,3 do -2,0Snaga blica je smanjena sa -0,3 na -2,0 EV, u koracima od 1/3 EV, kako bi se spriječila neželjena svjetla ili refleksije.