Filter za smanjenje buke

Podesite jačinu funkcije smanjenja šuma koja se inače izvodi prilikom snimanja slika.

  1. Okrenite točkić za izbor režima rada na , , , , ili
  2. dugme
  3. Filter za smanjenje buke
  4. dugme
OpcijaOpis
VisokoObavlja smanjenje buke na nivou višem od standardne snage.
Normalno
(podrazumevana postavka)
Obavlja smanjenje buke pri standardnoj snazi.
NiskoObavlja smanjenje buke na nivou nižem od standardne snage.