Početni položaj zumiranja

Podesite poziciju zuma (ekvivalentno žižnoj daljini/uglu gledanja u formatu od 35 mm [135]) kada je kamera uključena.

  1. Okrenite točkić za izbor režima rada na , , , , ili
  2. dugme
  3. Početni položaj zumiranja
  4. dugme

Dostupna su sljedeća podešavanja: [ 24 mm ] (podrazumevana postavka), [ 28 mm ], [ 35 mm ], [ 50 mm ], [ 85 mm ], [ 105 mm ] i [ 135 mm ].