M pregled ekspozicije

Podesite da li želite da reflektujete svetlinu na ekranu snimanja kada se promeni ekspozicija (ručni) način rada.

  1. Okrenite točkić za izbor režima rada na , , , , ili
  2. dugme
  3. M pregled ekspozicije
  4. dugme
OpcijaOpis
OnOdražava svjetlinu na ekranu snimanja.
Isključeno
(podrazumevana postavka)
Ne odražava svjetlinu na ekranu snimanja.