Opcije filma

Odaberite željenu opciju filma za snimanje. Odaberite opcije filma normalne brzine za snimanje normalnom brzinom ili opcije HS filma za snimanje usporeno ili brzo. Opcije koje se mogu odabrati razlikuju se u zavisnosti od [ Frame rate ].

 1. Režim snimanja
 2. dugme
 3. (filmski meni)
 4. dugme
 5. Opcije filma *
 6. dugme
 1. Možete odabrati i pritiskom na dugme (Ručni način rada za filmove).

Opcije filma normalne brzine

Opcija
(Veličina slike/Brzina kadrova, Format datoteke)
Veličina slikeOmjer
(horizontalno do okomito)
Maks. vrijeme snimanja po fajlu (približno)
2160/30p ( 4K UHD )3840 × 216016:97 min
2160/25p ( 4K UHD )8 min
1080/30p
(podrazumevana postavka)
1920 × 108016:926 min
1080/25p
(podrazumevana postavka)
29 min
1080/60p1920 × 108016:913 min
1080/50p16 min
720/30p1280 × 72016:929 min
720/25p
720/60p1280 × 72016:927 min
720/50p29 min

Opcije HS filma

Snimljeni filmovi se reprodukuju brzo ili usporeno.
Reprodukcija u usporenom i ubrzanom snimku

OpcijaVeličina slike
Omjer
(horizontalno do okomito)
Opis
HS 480/4×640×480
4:3
1/4-brzine usporenih filmova
 • Max. vrijeme snimanja: 7 minuta 15 sekundi (vrijeme reprodukcije: 29 minuta)
HS 720/2×1280×720
16:9
1/2-brzine usporenih filmova
 • Max. vrijeme snimanja: 14 minuta 30 sekundi (vrijeme reprodukcije: 29 minuta)
HS 1080/0,5×1920×1080
16:9
2× brzi filmovi sa brzim pokretom
 • Max. vrijeme snimanja: 29 minuta (vrijeme reprodukcije: 14 minuta 30 sekundi)

Bilješke o HS filmu

 • Zvuk se ne snima.
 • Fotografije se ne mogu sačuvati tokom snimanja filma.
 • Snimanje filma se ne može pauzirati.
 • Položaj zuma, fokus, ekspozicija i balans bijele su zaključani kada snimanje filma počne.

Reprodukcija u usporenom i ubrzanom snimku

 • Prilikom snimanja normalnom brzinom
  primjer:
  Vrijeme snimanja 10 s ( 1 )
  Vrijeme reprodukcije 10 s ( 2 )
 • Prilikom snimanja na [ HS 480/4× ]
  Filmovi se snimaju 4× normalnom brzinom. Reproduciraju se usporeno pri 4 puta manjoj brzini.
  primjer:
  Vrijeme snimanja 10 s ( 1 )
  Vrijeme reprodukcije 40 s ( 2 )
 • Prilikom snimanja na [ HS 1080/0,5× ]
  Filmovi se snimaju 1/2 normalne brzine. Reproduciraju se u brzom pokretu 2 puta većom brzinom.
  primjer:
  Vrijeme snimanja 10 s ( 1 )
  Vrijeme reprodukcije 5 s ( 2 )