Režim autofokusa

Podesite način fokusiranja fotoaparata prilikom snimanja filmova.

 1. Režim snimanja
 2. dugme
 3. (filmski meni)
 4. dugme
 5. Način automatskog fokusiranja *
 6. dugme
 1. Možete odabrati i pritiskom na dugme (Ručni način rada za filmove).
OpcijaOpis
Single AF
(podrazumevana postavka)
Fokus je zaključan kada snimanje filma počne.
Odaberite ovu opciju kada će udaljenost između kamere i subjekta ostati prilično konzistentna.
AF sa punim radnim vremenomKamera kontinuirano fokusira.
Odaberite ovu opciju kada će se udaljenost između kamere i subjekta značajno promijeniti tokom snimanja. U snimljenom filmu može se čuti zvuk fokusiranja kamere. Preporučuje se upotreba [ Single AF ] kako bi se spriječilo da zvuk fokusiranja kamere ometa snimanje.

Napomene o [ režimu autofokusa ]

 • Kada je opcija HS filma odabrana u [ Movie options ], postavka je fiksirana na [ Single AF ].
 • Kada je birač načina fokusa postavljen na (ručni fokus), [ Režim autofokusa ] se ne može podesiti.
 • Ova funkcija možda neće biti dostupna za korištenje u kombinaciji s drugim funkcijama.
  Funkcije koje se ne mogu koristiti istovremeno prilikom snimanja