Smanjenje buke vjetra

Smanjuje zvuk koji se proizvodi kada vjetar prolazi preko mikrofona tokom snimanja filma.

  1. Režim snimanja
  2. dugme
  3. (filmski meni)
  4. dugme
  5. Smanjenje buke vjetra *
  6. dugme
  1. Možete odabrati i pritiskom na dugme (Ručni način rada za filmove).
OpcijaOpis
OnSmanjenje buke vjetra je omogućeno.
Isključeno
(podrazumevana postavka)
Smanjenje buke vjetra je onemogućeno.

Napomene o [ Smanjenju buke vjetra ]

  • Kada je odabrano [ On ], drugi zvukovi mogu postati teški za čuti tokom reprodukcije.
  • Kada je opcija HS filma odabrana u [ Movie options ], postavka je fiksirana na [ Off ].