Zum mikrofon

U skladu sa uglom gledanja, kamera snima zvukove na širokom području u širokokutnom položaju zuma, a snima zvukove u ograničenom području na poziciji telefoto zuma.

  1. Režim snimanja
  2. dugme
  3. (filmski meni)
  4. dugme
  5. Zum mikrofon *
  6. dugme
  1. Možete odabrati i pritiskom na dugme (Ručni način rada za filmove).
OpcijaOpis
On
(podrazumevana postavka)
Zum mikrofon je omogućen.
IsključenoZum mikrofon je onemogućen.

Bilješke o [ Zoom mikrofonu ]

Postavka je fiksirana na [ Isključeno ] u sljedećim situacijama:

  • Kada je opcija HS filma odabrana u [ Movie options ]
  • Kada je spojen vanjski mikrofon