Osetljivost spoljašnjeg mikrofona

Podesite osetljivost mikrofona koji je povezan na konektor za spoljni mikrofon kamere.
Ova opcija se može postaviti samo kada je priključen vanjski mikrofon.

  1. Režim snimanja
  2. dugme
  3. (filmski meni)
  4. dugme
  5. Osetljivost spoljašnjeg mikrofona *
  6. dugme
  1. Možete odabrati i pritiskom na dugme (Ručni način rada za filmove).
OpcijaOpis
Automatska osjetljivost
(podrazumevana postavka)
Osetljivost eksternog mikrofona se podešava automatski.
Ručna osjetljivostOsetljivost spoljnog mikrofona se podešava ručno.

Korišćenje ekrana sa ručnom osetljivošću