Slide show

Omogućava vam da pregledate slike u automatizovanoj projekciji slajdova. Kada se filmske datoteke reprodukuju u projekciji slajdova, prikazuje se samo prvi kadar svakog filma.

 1. Režim reprodukcije
 2. dugme
 3. Slide show
 4. dugme
 1. Koristite džojstik da odaberete [ Start ] i pritisnite dugme.
  • Slide show počinje.
  • Za promjenu intervala između slika, odaberite [ Frame intvl ], pritisnite i odredite željeno vrijeme intervala prije nego što odaberete [ Start ].
  • Da biste automatski ponovili projekciju slajdova, odaberite [ Loop ] i pritisnite dugme pre nego što izaberete [ Start ].
  • Maksimalno vrijeme reprodukcije je do oko 30 minuta čak i ako je [ Loop ] omogućen.
 2. Završite ili ponovo pokrenite projekciju slajdova.
  • Nakon što se projekcija slajdova završi ili pauzira, prikazuje se sljedeći ekran.
   Da biste izašli iz emisije, izaberite a zatim pritisnite dugme.
   Da biste nastavili projekciju slajdova, izaberite a zatim pritisnite dugme.

Operacije tokom reprodukcije slajd šoua

FunkcijaOperacija
Prikažite prethodnu/sljedeću slikuPritisnite džojstik .
Pritisnite i držite ih za brzu promjenu slika.
Pauzirajte ili završite projekciju slajdovaPritisnite dugme.