Zaštiti

Kamera štiti odabrane slike od slučajnog brisanja.

 1. Režim reprodukcije
 2. dugme
 3. Zaštiti
 4. dugme
 1. Koristite džojstik ili ga rotirajte da odaberete željenu sliku.
  • Pomjerite kontrolu zuma prema ( ) za prebacivanje na reprodukciju preko cijelog ekrana ili ( ) za prebacivanje na reprodukciju sličica.
 2. Koristi da odaberete ON ili OFF .
  • Kada je odabrano ON , se prikazuje ispod odabrane slike. Ponovite korake 1 i 2 da postavite [ Zaštiti ] na dodatne slike.
 3. Pritisnite dugme da primenite postavku.

Bilješke o [ Protect ]

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci uključujući i zaštićene datoteke.