Rotirajte sliku

Odredite orijentaciju u kojoj se sačuvane slike prikazuju tokom reprodukcije. Fotografije se mogu rotirati za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu ili za 90 stepeni u suprotnom smeru.
Slike koje su sačuvane u „visokoj“ orijentaciji mogu se rotirati do 180 stepeni u bilo kom smeru.

 1. Režim reprodukcije
 2. dugme
 3. Rotirajte sliku
 4. dugme
 1. Koristite džojstik ili ga rotirajte da odaberete sliku koju želite da rotirate i pritisnite dugme.
  • Pomjerite kontrolu zuma prema ( ) za prebacivanje na reprodukciju preko cijelog ekrana ili ( ) za prebacivanje na reprodukciju sličica.
 2. Koristi ili okrenite džojstik za 90 stepeni u smeru kazaljke na satu ( 1 ) i koristite ili rotirajte džojstik za 90 stepeni suprotno od kazaljke na satu ( 2 ).
 3. Pritisnite dugme za primenu orijentacije.
  • Informacija o orijentaciji se pohranjuje sa slikom.