Prikaz sekvence

Odaberite metodu koja se koristi za prikaz slika u nizu.

  1. Režim reprodukcije
  2. dugme
  3. Prikaz sekvence
  4. dugme
OpcijaOpis
Pojedinačne slikePrikazuje svaku sliku u nizu pojedinačno. se prikazuje na ekranu za reprodukciju.
Samo ključna slika
(podrazumevana postavka)
Prikazuje samo ključnu sliku za slike u nizu.
Pritisnite dugme na ekranu za reprodukciju za prikaz slika u nizu.
Gledanje slika u nizu