Izbor ključnih slika

Navedite drugu sliku u nizu kao ključnu sliku.

  1. Režim reprodukcije
  2. prikažite sekvencu za koju želite da promenite ključnu sliku
  3. dugme
  4. Izbor ključnih slika
  5. dugme
  1. Koristite džojstik ili ga rotirajte da odaberete sliku koju želite da postavite kao ključnu sliku, a zatim pritisnite dugme.
    • Pomjerite kontrolu zuma prema ( ) da pređete na reprodukciju preko celog ekrana ili ( ) za prebacivanje na reprodukciju sličica.