Snap-back zum

Odaberite veličinu područja koje je privremeno vidljivo kada se (smap-back zoom) dugme je pritisnuto.

  1. dugme
  2. (postaviti)
  3. dugme
  4. Snap-back zum
  5. dugme