Dugme za zaključavanje AE/AF

Postavite funkciju koja će se izvoditi kada se Dugme (AE-L/AF-L) je pritisnuto tokom snimanja.

  1. dugme
  2. (postaviti)
  3. dugme
  4. Dugme za zaključavanje AE/AF
  5. dugme
OpcijaOpis
AE/AF zaključavanje
(podrazumevana postavka)
Držite pritisnutu dugme za zaključavanje i fokusa i ekspozicije. Kada snimate filmove, fokus i ekspozicija ostaju zaključani nakon što pritisnete dugme. Za otključavanje, ponovo pritisnite dugme.
Samo AE zaključavanjeDržite pritisnutu dugme za zaključavanje ekspozicije. Prilikom snimanja filmova, ekspozicija ostaje zaključana nakon što pritisnete dugme. Za otključavanje, ponovo pritisnite dugme.
AE zaključavanje (držanje)Pritisnite dugme za zaključavanje ekspozicije. Za otključavanje, ponovo pritisnite dugme.
Samo AF zaključavanjeDržite pritisnutu dugme za zaključavanje fokusa. Kada snimate filmove, fokus ostaje zaključan nakon što pritisnete dugme. Za otključavanje, ponovo pritisnite dugme.