Auto off

Podesite količinu vremena koja će proći prije nego što kamera uđe u stanje pripravnosti.

  1. dugme
  2. (postaviti)
  3. dugme
  4. Auto off
  5. dugme

Podešavanje funkcije automatskog isključivanja

Vrijeme koje prođe prije nego što kamera uđe u stanje pripravnosti se fiksira u sljedećim situacijama:

  • Kada je prikazan meni: 3 minute (kada je automatsko isključivanje postavljeno na [ 30 s ] ili [ 1 min ])
  • Kada je AC adapter povezan: 30 minuta