Poništi numerisanje fajlova

Poništi numerisanje fajlova.

 1. dugme
 2. (postaviti)
 3. dugme
 4. Poništi numerisanje fajlova
 5. dugme

Napomene o [ Resetuj numeraciju fajlova ]

[ Resetuj numerisanje fajlova ] se ne može primeniti kada broj fascikle dostigne 999 i kada u fascikli postoje slike. Promenite memorijsku karticu ili koristite [ Format card ] da formatirate memorijsku karticu.

Fascikle za pohranjivanje datoteka

Fotografije i filmovi snimljeni ovim fotoaparatom pohranjuju se u mape na memorijskoj kartici.

 • Brojevi u nizu se dodaju nazivima fascikli uzlaznim redosledom, počevši sa „100” i završavajući sa „999” (nazivi fascikli se ne prikazuju na fotoaparatu).
 • Nova fascikla se kreira u sledećim situacijama:
  • Kada broj datoteka u folderu dostigne 999
  • Kada je datoteka u folderu označena brojem “ 9999
  • Kada se izvrši [ Reset file numbering ].
 • Nova fascikla se kreira svaki put kada se serija slika snimi pomoću intervalnog snimanja, a slike se spremaju u tu fasciklu sa brojevima datoteka koji počinju sa „0001“.