Omekšavanje kože

Omekšava tonove kože.

 1. Režim reprodukcije
 2. odaberite sliku
 3. dugme
 4. Omekšavanje kože
 5. dugme
 1. Koristite džojstik da odaberete željeni nivo efekta i pritisnite dugme.
  • Da izađete bez čuvanja kopije, pritisnite .
 2. Pregledajte rezultat i pritisnite dugme.
  • Uređeno lice je uvećano.
  • Kada je uređeno više od jednog lica, pritisnite za promjenu lica koje se prikazuje.
  • Za promjenu nivoa efekta, pritisnite dugme i vratite se na korak 1.

Napomene o [ Omekšavanju kože ]

 • Nijansa kože može se poboljšati za do 12 lica, počevši od onog koji je najbliži centru kadra i kreće se prema van.
 • Ovisno o smjeru u kojem lica gledaju ili svjetlini lica, kamera možda neće moći precizno prepoznati lica ili funkcija omekšavanja kože možda neće raditi kako se očekivalo.
 • Ako nije otkriveno nijedno lice, prikazuje se upozorenje i ekran se vraća na meni za reprodukciju.