Mala slika

Napravite malu kopiju slika.

 1. Režim reprodukcije
 2. odaberite sliku
 3. dugme
 4. Mala slika
 5. dugme
 1. Koristite džojstik da odaberete željenu veličinu kopije i pritisnite dugme.
  • Kada je omjer slike 16:9, veličina slike je fiksirana na 640 × 360. Pritisnite dugme za prelazak na korak 2.
 2. Odaberite [ Da ] i pritisnite dugme.
  • Kreira se uređena kopija (omjer kompresije približno 1:8).

Bilješke o [ Mala slika ]

Kada je omjer slike 3:2 ili 1:1, slika se ne može uređivati.