Duga ekspozicija NR

Smanjite „šum“ (svetle tačke ili maglu) na fotografijama snimljenim pri malim brzinama zatvarača.

  1. Okrenite točkić za izbor režima rada na , , , , ili
  2. dugme
  3. Duga ekspozicija NR
  4. dugme
OpcijaOpis
Auto
(podrazumevana postavka)
Smanjite šum ako je brzina zatvarača 1/4 sekunde ili manja.
Isključeno
Nemojte smanjiti buku.