EH-5d AC adapter i EP-5C konektor za napajanje

Kada je konektor za napajanje umetnut u kameru i priključen AC adapter, kamera se može napajati iz električne utičnice. AC adapter i konektor za napajanje dostupni su zasebno.

Priključivanje EH-5d AC adaptera i EP-5C konektora za napajanje

  1. Otvorite poklopac ležišta baterije/slota za memorijsku karticu i uklonite bateriju.
  2. Otvorite poklopac konektora za napajanje ( 1 ) i umetnite konektor za napajanje tako da pozitivni i negativni terminali budu pravilno orijentisani ( 3 ).
    • U potpunosti umetnite kabl konektora za napajanje u otvor u ležištu baterije ( 4 ) i zatvorite poklopac ležišta baterije/utora memorijske kartice. Ako dio kabela viri iz utora, poklopac ili kabel se mogu oštetiti kada se poklopac zatvori.
  3. Umetnite DC utikač AC adaptera u DC utikač konektora za napajanje.