Napomene o funkcijama bežične komunikacije

Za mjere opreza u vezi sa bežičnom komunikacijom u zemlji u kojoj ste kupili, pogledajte priručnik koji se isporučuje s fotoaparatom.