Briga o proizvodu

Pridržavajte se dolje opisanih mjera opreza kao dodatak upozorenjima u “ Radi vaše sigurnosti ” kada koristite ili čuvate uređaj.

Kamera
Baterija
AC adapter za punjenje
Memorijske kartice

Kamera

Nemojte snažno udarati kameru

Proizvod može pokvariti rad ako je izložen jakim udarima ili vibracijama. Osim toga, nemojte dodirivati sočivo niti primjenjivati silu na njega.

Držite na suhom

Uređaj će se oštetiti ako se uroni u vodu ili podvrgne visokoj vlažnosti.

Nemojte rastavljati

Ni u kom slučaju nemojte rastavljati kameru jer se sastoji od mnogo preciznih kola.

Izbjegavajte nagle promjene temperature

Nagle promjene temperature, poput ulaska ili izlaska iz grijane zgrade po hladnom danu, mogu uzrokovati stvaranje kondenzacije unutar uređaja. Da biste spriječili kondenzaciju, stavite uređaj u torbicu za nošenje ili plastičnu vrećicu prije nego što ga izložite naglim promjenama temperature.

Držite dalje od jakih magnetnih polja

Nemojte koristiti niti čuvati ovaj uređaj u blizini opreme koja stvara jako elektromagnetno zračenje ili magnetna polja. To može dovesti do gubitka podataka ili kvara kamere.

Ne usmjeravajte sočivo prema suncu

Izbjegavajte usmjeravanje objektiva prema suncu ili drugim jakim izvorima svjetlosti kada snimate ili kada ostavljate fotoaparat bez nadzora bez poklopca za objektiv. Jaki izvori svjetlosti kao što je sunčeva svjetlost koncentrišu se kroz sočivo, što može uzrokovati deformaciju unutrašnjih dijelova sočiva ili promjenu boje ili izgaranje na senzoru slike. Fotoaparat se može oštetiti čak i kada je sočivo usmjereno prema suncu nekoliko sekundi, posebno kada je objektiv u telefoto položaju.
Fotoaparat možda neće moći da izvrši kontrolu ekspozicije kada su unutrašnji delovi sočiva deformisani.
Na slikama se mogu pojaviti neravnine kada dođe do promjene boje ili izgaranja na senzoru slike.
Preporučuje se da pričvrstite poklopac objektiva kada ne koristite fotoaparat.

Laseri i drugi izvori jakog svjetla

Nemojte usmjeravati lasere ili druge izuzetno jake izvore svjetlosti prema objektivu, jer to može oštetiti senzor slike kamere.

Isključite proizvod prije uklanjanja ili isključivanja izvora napajanja ili memorijske kartice

Nemojte vaditi bateriju dok je proizvod uključen ili dok se slike pohranjuju ili brišu. Prisilno isključivanje struje u ovim okolnostima može dovesti do gubitka podataka ili oštećenja memorijske kartice ili internog kola.

Napomene o monitoru

Baterija

Mjere opreza pri upotrebi

Punjenje baterije

Provjerite nivo baterije prije korištenja fotoaparata i zamijenite ili napunite bateriju ako je potrebno.

Nošenje rezervnih baterija

Kad god je moguće, nosite potpuno napunjene rezervne baterije kada snimate fotografije u važnim prilikama.

Korištenje baterije kada je hladno

U hladnim danima kapacitet baterija se smanjuje. Ako se istrošena baterija koristi na niskoj temperaturi, fotoaparat se možda neće uključiti. Rezervne baterije držite na toplom mestu i po potrebi ih zamenite. Kada se zagrije, hladna baterija može povratiti dio svog napunjenosti.

Terminali za baterije

Prljavština na terminalima baterije može spriječiti rad fotoaparata. Ako se terminali baterije zaprljaju, obrišite ih čistom i suhom krpom prije upotrebe.

Punjenje istrošene baterije

Uključivanje ili isključivanje kamere dok je istrošena baterija umetnuta u kameru može dovesti do smanjenja vijeka trajanja baterije. Napunite istrošenu bateriju prije upotrebe.

Čuvanje baterije

Trajanje baterije

Značajan pad vremena kada potpuno napunjena baterija zadrži svoj naboj, kada se koristi na sobnoj temperaturi, ukazuje na to da bateriju treba zamijeniti. Kupite novu bateriju.

Recikliranje istrošenih baterija

Reciklirajte punjive baterije u skladu sa lokalnim propisima, pazeći da prvo izolujete terminale trakom.

AC adapter za punjenje

Memorijske kartice

Mjere opreza pri upotrebi

Formatiranje