Čišćenje i skladištenje

Čišćenje
Skladištenje

Čišćenje

Nemojte koristiti alkohol, razrjeđivač ili druge isparljive hemikalije.

Skladištenje

Uklonite bateriju ako se fotoaparat neće koristiti duži period.
Da biste spriječili pojavu plijesni ili plijesni, izvadite fotoaparat iz skladišta najmanje jednom mjesečno. Uključite kameru i otpustite okidač nekoliko puta prije nego što ponovo odložite kameru.
Nemojte pohranjivati kameru na bilo koju od sljedećih lokacija:

Za čuvanje baterije, slijedite mjere opreza u “ Čuvanje baterije ”.