Trademarks

Informacije o žigovima

AVC licenca za patentni portfelj

Ovaj proizvod je licenciran pod licencom AVC Patent Portfolio License za ličnu i nekomercijalnu upotrebu potrošača za (i) kodiranje videa u skladu sa AVC standardom (“ AVC video”) i/ili (ii) dekodiranje AVC videa koji je kodiran od strane potrošača koji se bavi ličnom i nekomercijalnom aktivnošću i/ili je dobijen od dobavljača video zapisa licenciranog za pružanje AVC videa. Nikakva licenca se ne daje niti se podrazumijeva za bilo koju drugu upotrebu. Dodatne informacije možete dobiti od MPEG LA, LLC

Pogledajte https://www.mpegla.com .

FreeType licenca (FreeType2)

Dijelovi ovog softvera su zaštićeni autorskim pravima © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Sva prava zadržana.

MIT licenca (HarfBuzz)

Dijelovi ovog softvera su zaštićeni autorskim pravima © 2020 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Sva prava zadržana.