เพื่อความปลอดภัยของท่าน

เพื่อป้องกันความเสียหายกับทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บต่อตัวท่านเองหรือผู้อื่น โปรดอ่าน “เพื่อความปลอดภัยของท่าน” ทั้งหมดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

เก็บคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยเหล่านี้ไว้ในที่ซึ่งผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สามารถอ่านได้

อันตรายหากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ที่จะแสดงด้วยสัญลักษณ์นี้ซึ่งมีความหมายว่ามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงหรือการได้รับบาดเจ็บรุนแรง
คำเตือนหากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ที่จะแสดงด้วยสัญลักษณ์นี้อาจทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรง
ข้อควรระวังหากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้ที่จะแสดงด้วยสัญลักษณ์นี้อาจทำได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
คำเตือน

 • ห้ามใช้ขณะเดินหรือขับขี่รถยนต์ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บได้

 • ห้ามถอดแยกส่วนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามจับชิ้นส่วนด้านในที่เปิดออกเนื่องจากการตกหล่นหรืออุบัติเหตุอื่นๆ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออาการบาดเจ็บอื่นๆ ได้

 • ถ้าคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เช่นมีกลิ่นผิดปกติ ความร้อน หรือควันออกมาจากผลิตภัณฑ์ ให้ถอดแบตเตอรี่ หรือแหล่งจ่ายไฟออกทันที การใช้งานต่อไปอาจทำให้เกิดไฟไหม้ แผลไหม้ หรือการบาดเจ็บได้

 • เก็บไว้ในที่แห้ง อย่าจับอุปกรณ์ขณะมือเปียก อย่าจับปลั๊กหรือเครื่องชาร์จขณะมือเปียก การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

 • อย่าให้ผิวหนังคุณสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้จนนานเกินไปขณะที่เครื่องทำงานหรือเสียบสายไฟอยู่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดแผลไหม้ระดับไม่รุนแรงได้

 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้ประกายไฟหรือก๊าซเช่นก๊าซหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

 • อย่าหันแฟลชไปทางผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

 • เก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้พ้นมือเด็ก การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้ นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นส่วนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นี้เข้าไป ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

 • ห้ามพัน มัด หรือหมุนสายคล้องคอรอบคอของคุณ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

 • ห้ามใช้แบตเตอรี่เครื่องชาร์จ อะแดปเตอร์ AC หรือสาย USBที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับผลิตภัณฑ์นี้ เมื่อใช้แบตเตอรี่เครื่องชาร์จ อะแดปเตอร์ AC หรือสาย USBที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามทำดังต่อไปนี้:
  • สร้างความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ ห้ามวางของหนักทับสายไฟ ห้ามสัมผัสกับเปลวไฟ หรือความร้อน
  • ใช้กับอะแดปเตอร์หรือตัวแปลงไฟฟ้าสำหรับนักเดินทาง เพื่อแปลงความต่างศักย์ไฟฟ้าจากโวลต์หนึ่งไปเป็นอีกโวลต์หนึ่ง หรือห้ามใช้กับตัวแปลงไฟฟ้า DC เป็น AC
  การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้อาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

 • ห้ามจับปลั๊กไฟขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังชาร์จไฟหรือใช้อะแดปเตอร์ AC ขณะที่มีพายุฟ้าคะนอง หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

 • ห้ามจับด้วยมือเปล่าในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำจัด การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดการผิวไหม้หรือความเย็นกัดได้
ข้อควรระวัง

 • อย่าปล่อยให้เลนส์หันเข้าหาดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำเนิดแสงสว่างจ้าอื่นๆ แสงที่ถูกโฟกัสโดยเลนส์สามารถทำให้เกิดไฟลุกได้หรือสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายในกล้อง เมื่อถ่ายวัตถุที่ย้อนแสง ให้กันดวงอาทิตย์ออกจากเฟรม แสงแดดที่รวมโฟกัสเข้าไปในกล้อง เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กรอบภาพ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟได้

 • ปิดผลิตภัณฑ์นี้เมื่อมีการห้ามใช้งาน ปิดการใช้งานคถณสมบัติไร้สายเมื่อมีการห้ามใช้งานอุปกรณ์ไร้สาย คลื่นความถี่วิทยุที่ส่งออกมาจากผลิตภัณฑ์อาจสร้างความขัดข้องต่ออุปกรณ์บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์อื่นๆ

 • ถอดแบตเตอรี่และตัดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ ACถ้าจะไม่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลานาน การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

 • ห้ามจับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเลนส์หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอื่่นๆ หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

 • ห้ามยิงแฟลชเมื่อกล้องอยู่ใกล้หรือติดกับผิวหนังหรือวัตถุ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดการผิวไหม้หรือไฟไหม้ได้

 • ห้ามยกแฟลชในตัวกล้องขึ้นเมื่อใช้ชุดแฟลชที่ต่อเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

 • ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินเป็นเวลานาน เช่่น ในรถที่ปิดอยู่หรือการถูกแสงแดดโดยตรง การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

 • ห้ามขนย้ายกล้องที่ต่อขาตั้งกล้องหรืออุปกรณ์เสริมที่คล้ายกันไว้ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
อันตรายสำหรับแบตเตอรี่

 • ห้ามใช้แบตเตอรี่ในทางที่ผิด หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้แบตเตอรี่รั่ว เกิดความร้อนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได้:
  • ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองให้ใช้กับอุปกรณ์นี้
  • อย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟ หรือความร้อนสูง
  • ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน
  • ห้ามลัดวงจรขั้วต่อโดยการสัมผัสกับสร้อยคอ กิ๊บติดผม หรือวัตถุโลหะอื่น
  • ห้ามกักเก็บแบตเตอรี่หรือผลิตภัณฑ์อื่น ในที่ที่เครื่องจะได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรง
  • ห้ามเหยียบแบตเตอรี่ เจาะด้วยตะปู หรือทุบด้วยค้อน

 • ชาร์จตามที่ระบุไว้เท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจทำให้แบตเตอรี่รั่ว เกิดความร้อนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได้

 • หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและพบแพทย์ทันที หากล่าช้าสามารถสร้างอาการบาดเจ็บต่อดวงตา
คำเตือนสำหรับแบตเตอรี่

 • เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก หากเด็กกลืนแบตเตอรี่เข้าไป ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

 • เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นจากสัตว์เลี้ยงในบ้านและสัตว์อื่นๆ แบตเตอรี่อาจรั่ว เกิดความร้อนจัด เกิดการแตก หรือติดไฟหากถูกกัด เคี้ยว หรือได้รับความเสียหายจากสัตว์

 • อย่าจุ่มแบตเตอรี่ ในน้ำหรือให้สัมผัสกับฝน การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
  ให้เช็ดผลิตภัณฑ์ให้แห้งทันทีด้วยผ้าเช็ดตัวหรือสิ่งอื่นที่คล้ายกันถ้าผลิตภัณฑ์เปียก

 • ให้หยุดใช้งานทันที หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอรี่ เช่น สีตกหรือรูปร่างผิดเพี้ยน ให้หยุดชาร์จแบตเตอรี่EN-EL20a แบบรีชาร์จได้ หากแบตเตอรี่ไม่ชาร์จในเวลาที่กำหนด การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้อาจทำให้แบตเตอรี่รั่ว เกิดความร้อนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได้

 • เมื่อไม่ต้องการ แบตเตอรี่ แล้วให้ติดเทปที่ขั้วทั้งสองข้าง หากมีวัตถุโลหะเข้ามาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ มีความร้อนสูง หรือแตกได้

 • ถ้าหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสัมผัสกับผิวหนังของคนหรือเสื้อผ้า ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากโดยทันที หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้ อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง