ตัวกล้อง

1ช่องร้อยสายคล้อง
การร้อยสายคล้อง
2แป้นหมุนเลือกคำสั่ง
3สวิทช์เปิดปิดการทำงาน/ไฟแสดงสถานะการทำงาน (ไฟแสดงสถานะการชาร์จ)
ไฟแสดงสถานะการทำงาน (ไฟแสดงสถานะการชาร์จ)
การชาร์จแบตเตอรี่
การตั้งค่ากล้อง
4แป้นหมุนเลือกโหมด
การเลือกโหมดถ่ายภาพ (แป้นหมุนเลือกโหมด)
5ไมโครโฟน (สเตอริโอ)
การทำงานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตร์และการแสดงภาพยนตร์
ซูมไมโครโฟน
6เลนส์
7ไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่าย
ตั้งเวลาถ่าย
ตั้งถ่ายสไมล์
ไฟช่วยลดตาแดง
[อัตโนมัติพร้อมระบบลดตาแดง]/[ลดตาแดง]
ไฟช่วยหา AF
ไฟช่วย AF
8ปุ่ม (ฟังก์ชั่น)
การใช้ปุ่ม (ฟังก์ชั่น)
9ปุ่มควบคุมการซูม
10ปุ่มกดชัตเตอร์
การถ่ายภาพนิ่ง
ปุ่มกดชัตเตอร์
11ฝาปิดช่องต่อสายภายนอก
การชาร์จแบตเตอรี่
การดูภาพในทีวี
การโอนย้ายภาพไปยังคอมพิวเตอร์
12ช่องต่อ USB ขนาดเล็ก
การชาร์จแบตเตอรี่
การโอนย้ายภาพไปยังคอมพิวเตอร์
13ช่องต่อ HDMI ขนาดเล็ก (ประเภท D)
การดูภาพในทีวี

14แฟลชในตัวกล้อง
การใช้แฟลชในตัวกล้อง
โหมดแฟลช
15ปุ่ม (แฟลชป๊อปอัป)
การใช้แฟลชในตัวกล้อง
โหมดแฟลช
16ฝาปิดช่องต่อไมโครโฟนภายนอก
ไมโครโฟนภายนอก
17ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม
ฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์เสริม
แฟลชเสริมภายนอก (ชุดแฟลชภายนอก)
18ปุ่มปรับแก้สายตา
การปรับแก้สายตาของช่องมองภาพ
19ลำโพง
การทำงานระหว่างการเล่นภาพยนตร์
ตั้งค่าเสียง
20ขั้วต่ออุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมของรีโมตคอนโทรล
21แป้นหมุนด้านข้าง
กำหนดหน้าที่ปุ่มหมุนด้านข้าง
22ปุ่มควบคุมการซูมด้านข้าง
  • : มุมกว้าง
  • : เทเลโฟโต้
การใช้ปุ่มควบคุมการซูมด้านข้าง
23ปุ่ม (ซูมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว)
การใช้ซูมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว (ขยายพื้นที่มุมมองให้กว้างขึ้นชั่วคราว)

24ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
การสลับระหว่างจอภาพกับช่องมองภาพ
25เซ็นเซอร์ตรวจจับสายตา
การสลับระหว่างจอภาพกับช่องมองภาพ
26ปุ่ม (จอภาพ)
การสลับระหว่างจอภาพกับช่องมองภาพ
27ปุ่ม (AE-L/AF-L)
การล็อคโฟกัส
ปุ่มล็อค AE/AF
28ตัวเลือกโหมดโฟกัส
การใช้โฟกัสอัตโนมัติ
การใช้แมนวลโฟกัส
29ปุ่ม ( บันทึกภาพยนตร์)
การบันทึกภาพยนตร์
การทำงานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตร์และการแสดงภาพยนตร์
30ปุ่ม (แสดงภาพ)
การแสดงภาพ
31ปุ่ม (แสดงผล)
การสลับข้อมูลที่แสดงในหน้าจอ (ปุ่ม )
32ปุ่ม (ตกลงเลือก)
การใช้งานเมนู
33

ปุ่มหมุนเลือกคำสั่ง (ปุ่มเลือกคำสั่ง)
กดปุ่มเลือกคำสั่งขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาตามที่แสดงด้วย , , หรือ

การตั้งค่าโหมดแฟลช การตั้งเวลาถ่าย โหมดโฟกัส และการชดเชยแสง
การใช้งานเมนู
34ปุ่ม (ลบ)
การลบภาพ
35ปุ่ม (เมนู)
การใช้งานเมนู
รายการเมนู
36ฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่/ช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำ
การใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ
37ฝาปิดปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC (สำหรับอะแดปเตอร์ AC ที่เป็นอุปกรณ์เสริม)
อะแดปเตอร์ AC
38ช่องต่อขาตั้งกล้อง
39จอภาพ
จอภาพ/ช่องมองภาพ
การเปิดจอภาพ