จอภาพ/ช่องมองภาพ

ข้อมูลที่แสดงในหน้าจอจะเปลี่ยนแปลงไปตามการตั้งค่าของกล้องและสถานะการใช้งาน

หน้าจอถ่ายภาพ
หน้าจอแสดงภาพ
ข้อมูลระดับโทนสี

หน้าจอถ่ายภาพ

1โหมดถ่ายภาพ
การเลือกโหมดถ่ายภาพ (แป้นหมุนเลือกโหมด)
2โหมดแฟลช
โหมดแฟลช
3โหมดโฟกัส
การเลือกโหมดโฟกัส
การใช้แมนวลโฟกัส
4ซูม
โฟกัสระยะใกล้
การใช้การซูมภาพ
5ทางยาวโฟกัส (ในกล้องฟิล์มขนาด 35มม. [135])
การใช้การซูมภาพ
จดจำตำแหน่งการซูม
6สัญลักษณ์แสดงสถานะการโฟกัส
การถ่ายภาพนิ่ง
7การขยายภาพด้วยการซูมแบบดิจิตอล
การใช้การซูมภาพ
8ตัวเลือกภาพยนตร์ (ภาพยนตร์ความเร็วปกติ)
ตัวเลือกภาพยนตร์ความเร็วปกติ
9ตัวเลือกภาพยนตร์ (ภาพยนตร์ HS)
ตัวเลือกภาพยนตร์ HS
10ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
11ขนาดภาพ
ขนาดภาพ
12ภาพพาโนรามาอย่างง่าย
ภาพพาโนรามาอย่างง่าย
13NR เปิดหน้ากล้องนาน (เมื่อตั้งเป็น [ปิด])
NR เปิดหน้ากล้องนาน
14ฟิลเตอร์ลดสัญญาณรบกวน
ฟิลเตอร์ลดสัญญาณรบกวน
15ลดเสียงรบกวนจากลม (ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์)
ลดเสียงรบกวนจากลม
16
ลดภาพสั่นไหว
ลดภาพสั่นไหว
VR แบบอิเล็กทรอนิกส์
VR แบบอิเล็กทรอนิกส์

17สัญลักษณ์แสดงค่าแสง
สัญลักษณ์แสดงค่าแสง (เมื่ออยู่ในโหมด )
18การชดเชยค่าแสงแฟลช
ตัวปรับระดับแฟลช
19ค่าการชดเชยแสง
ชดเชยแสง
20เวลาในการบันทึกภาพยนตร์ที่เหลือ
การทำงานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตร์และการแสดงภาพยนตร์
เวลาในการบันทึกภาพยนตร์สูงสุด
21สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน
สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน
22จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ (ภาพนิ่ง)
การถ่ายภาพนิ่ง
จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้
23กดชัตเตอร์ได้ (เมื่อไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ)
ล็อคชัตเตอร์ถ้าไม่ใส่การ์ด
24ค่ารูรับแสง
โหมด , , และ
25ความไวชัตเตอร์
โหมด , , และ
26การล็อคการปรับค่าแสงอัตโนมัติ (AE)/โฟกัสอัตโนมัติ (AF) (ภาพนิ่ง)
การล็อคโฟกัส
ปุ่มล็อค AE/AF
27ความไวแสง
ความไวแสง
28การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
29ระดับพลังงานแบตเตอรี่
การถ่ายภาพนิ่ง
30เวลาต่างถิ่น
โซนเวลาและวันที่
31“ยังไม่ได้ตั้งวันที่”
โซนเวลาและวันที่
กะพริบบนหน้าจอ
32ประทับวันที่
ประทับวันที่
33การล็อคการปรับค่าแสงอัตโนมัติ (AE)/โฟกัสอัตโนมัติ (AF) (ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์)
การโฟกัส
ปุ่มล็อค AE/AF

34ข้อมูลบอกตำแหน่ง
ข้อมูลบอกตำแหน่ง
35การสื่อสาร Wi-Fi
เมนูเครือข่าย
36รีโมตคอนโทรล Bluetooth เชื่อมต่ออยู่
การจับคู่กล้องกับรีโมตคอนโทรล
37การสื่อสาร Bluetooth
เมนูเครือข่าย
38โหมดเครื่องบิน
เมนูเครือข่าย
39ไวต์บาลานซ์
ไวต์บาลานซ์
40COOLPIX Picture Control
Picture Control
41Active D-Lighting
Active D-Lighting
42โหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง
ชมนก
กีฬา
สัตว์เลี้ยง
ถ่ายภาพต่อเนื่อง
43ภาพย้อนแสง (HDR)
ภาพย้อนแสง
44ลดสัญญาณรบกวนภาพชุด/ถ่ายช็อตเดียว
ทิวทัศน์
ถ่ายระยะใกล้
45ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา
ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา
46การถ่ายคร่อมค่าแสง
การถ่ายคร่อมค่าแสง
47มือถือ/ขาตั้งกล้อง
บุคคลตอนกลางคืน
ทิวทัศน์ตอนกลางคืน
48ถ่ายภาพซ้อนเฉพาะส่วนสว่าง
ถ่ายภาพซ้อนเฉพาะส่วนสว่าง
49ถ่ายภาพนิ่ง (ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์)
การถ่ายภาพนิ่งขณะบันทึกภาพยนตร์
50การถ่ายภาพซ้อน
การถ่ายภาพซ้อน
51
ตั้งเวลาถ่าย
ตั้งเวลาถ่าย
ตั้งถ่ายสไมล์
ตั้งถ่ายสไมล์
ถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ
สัตว์เลี้ยง

52พื้นที่โฟกัส (AF ค้นหาวัตถุหลัก)
การใช้ AF ค้นหาวัตถุหลัก
โหมดพื้นที่ AF
53พื้นที่โฟกัส (ตรงกลาง, ปรับเอง)
ชมนก
การล็อคโฟกัส
โหมดพื้นที่ AF
54พื้นที่โฟกัส (การหาใบหน้า, การหาสัตว์เลี้ยง)
สัตว์เลี้ยง
ตั้งถ่ายสไมล์
การใช้การหาใบหน้า
โหมดพื้นที่ AF
55พื้นที่โฟกัส (ติดตามวัตถุ)
โหมดพื้นที่ AF
การใช้ติดตามวัตถุ
56พื้นที่วัดแสงเฉพาะจุด
ระบบวัดแสง
57บริเวณที่เน้นกลางภาพ
ระบบวัดแสง
58กราฟฮิสโตแกรม
ตั้งค่าหน้าจอ
59เส้นกรอบการจัดองค์ประกอบภาพ (โหมด [ชมนก] หรือ [พระจันทร์] หรือซูมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว)
ชมนก
พระจันทร์
การใช้ซูมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว (ขยายพื้นที่มุมมองให้กว้างขึ้นชั่วคราว)

60เส้นตาราง
ตั้งค่าหน้าจอ
61ระนาบกล้อง
ตั้งค่าหน้าจอ
ระนาบกล้อง

หน้าจอแสดงภาพ

1ป้องกัน
ป้องกัน
2การแสดงภาพชุด (เมื่อเลือก [ภาพเดียว])
การแสดงภาพชุด
3สีผิวหน้านุ่มนวล
สีผิวหน้านุ่มนวล
4เอ็ฟเฟ็กต์
เอ็ฟเฟ็กต์
5D-Lighting
D-Lighting
6ตกแต่งอย่างรวดเร็ว
ตกแต่งอย่างรวดเร็ว
7ใส่เครื่องหมายอัพโหลด
ใส่เครื่องหมายอัพโหลด
8หมายเลขภาพปัจจุบัน/จำนวนภาพทั้งหมด
9ความยาวภาพยนตร์หรือเวลาในการเล่น
10ระดับเสียง
การทำงานระหว่างการเล่นภาพยนตร์
11กดชัตเตอร์ได้ (เมื่อไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ)
ล็อคชัตเตอร์ถ้าไม่ใส่การ์ด
12ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
13ขนาดภาพ
ขนาดภาพ
14ตัวเลือกภาพยนตร์
ตัวเลือกภาพยนตร์
15ภาพพาโนรามาอย่างง่าย
ภาพพาโนรามาอย่างง่าย
16ภาพขนาดเล็ก
ภาพขนาดเล็ก
17ตัดส่วน
การตัดส่วนภาพ
18
ตัวเลือกที่ใช้ในการแสดงภาพพาโนรามาอย่างง่าย
การแสดงภาพโดยใช้ภาพพาโนรามาอย่างง่าย
ตัวเลือกที่ใช้ในการแสดงภาพชุด
การดูและการลบภาพในภาพชุด
19เวลาที่บันทึก
20วันที่บันทึก
21การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
22ระดับพลังงานแบตเตอรี่
การถ่ายภาพนิ่ง
23หมายเลขไฟล์และประเภทไฟล์
ชื่อไฟล์
24ข้อมูลบอกตำแหน่งที่บันทึก
ข้อมูลบอกตำแหน่ง

ข้อมูลระดับโทนสี

คุณสามารถตรวจสอบการสูญเสียรายละเอียดของคอนทราสต์ในส่วนที่ไฮไลท์และเงามืดจากกราฟฮิสโตแกรมที่แสดง หรือการกะพริบของแต่ละระดับโทนสี ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางเมื่อปรับความสว่างของภาพด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น การชดเชยแสง

1หมายเลขภาพปัจจุบัน/จำนวนภาพทั้งหมด
2กราฟฮิสโตแกรม
  • กราฟฮิสโตแกรมคือกราฟที่แสดงถึงการจำแนกโทนสีในภาพ แกนแนวนอนบอกถึงความสว่างของพิกเซล โดยโทนสีมืดจะอยู่ฝั่งซ้ายและโทนสีสว่างจะอยู่ฝั่งขวา ส่วนแกนแนวตั้งแสดงถึงจำนวนพิกเซล
3ระดับโทนสี
  • ระดับโทนสีจะแสดงถึงระดับความสว่าง เมื่อเลือกระดับโทนสีที่จะตรวจสอบโดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง หรือหมุนปุ่มเลือกคำสั่ง พื้นที่ของภาพที่สอดคล้องกับระดับโทนสีที่เลือกไว้จะกะพริบ
4ความไวแสง
ความไวแสง
5COOLPIX Picture Control
Picture Control
6คุณภาพของภาพ/ขนาดภาพ
ระดับคุณภาพ
ขนาดภาพ
7ไวต์บาลานซ์
ไวต์บาลานซ์
8เวลาที่บันทึก
การตั้งค่ากล้อง
โซนเวลาและวันที่
9วันที่บันทึก
การตั้งค่ากล้อง
โซนเวลาและวันที่
10หมายเลขไฟล์และประเภทไฟล์
ชื่อไฟล์
11ค่าการชดเชยแสง
ชดเชยแสง
12โหมดถ่ายภาพ
การเลือกโหมดถ่ายภาพ (แป้นหมุนเลือกโหมด)
13ความไวชัตเตอร์
โหมด , , และ
14ค่ารูรับแสง
โหมด , , และ