ฟังก์ชั่นหลักของปุ่มควบคุม

ปุ่มควบคุมฟังก์ชั่นหลัก

แป้นหมุนเลือกโหมด
สำหรับถ่ายภาพ
เลือกโหมดถ่ายภาพ
การเลือกโหมดถ่ายภาพ (แป้นหมุนเลือกโหมด)

ตัวเลือกโหมดโฟกัส
สำหรับถ่ายภาพ
เลือก (โฟกัสอัตโนมัติ) หรือ (แมนวลโฟกัส)
การใช้โฟกัสอัตโนมัติ
การใช้แมนวลโฟกัส

ปุ่ม (AE-L/AF-L)
สำหรับถ่ายภาพ
ล็อคค่าแสงและโฟกัส
การล็อคโฟกัส
ปุ่มล็อค AE/AF

ปุ่มควบคุมการซูม
สำหรับถ่ายภาพ
เลื่อนไปทาง () (เทเลโฟโต้) เพื่อซูมภาพเข้าใกล้วัตถุมากยิ่งขึ้น และเลื่อนไปทาง () (มุมกว้าง) เพื่อซูมออกและดูภาพในมุมกว้างขึ้น
การใช้ปุ่มควบคุมการซูม
สำหรับแสดงภาพ

ปุ่ม (ซูมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว)
สำหรับถ่ายภาพ
ขยายมุมมองภาพให้กว้างขึ้นชั่วคราว
การใช้ซูมย้อนกลับอย่างรวดเร็ว (ขยายพื้นที่มุมมองให้กว้างขึ้นชั่วคราว)

ปุ่มควบคุมการซูมด้านข้าง
สำหรับถ่ายภาพ
เลื่อนไปทาง (เทเลโฟโต้) เพื่อซูมเข้าใกล้วัตถุให้มากยิ่งขึ้น และเลื่อนไปทาง (มุมกว้าง) เพื่อซูมออกและดูภาพในมุมกว้างขึ้น
การใช้ปุ่มควบคุมการซูมด้านข้าง

แป้นหมุนด้านข้าง
สำหรับถ่ายภาพ
 • เมื่อตั้งค่าตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น : เปลี่ยนการตั้งค่าที่เลือกไว้ใน [กำหนดหน้าที่ปุ่มหมุนด้านข้าง]*
 • เมื่อตั้งค่าตัวเลือกโหมดโฟกัสเป็น : ปรับโฟกัสด้วยตัวเอง
 1. ฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับโหมดถ่ายภาพบางโหมด
กำหนดหน้าที่ปุ่มหมุนด้านข้าง

ปุ่มกดชัตเตอร์
สำหรับถ่ายภาพ
เมื่อกดปุ่มลงครึ่งหนึ่ง: ตั้งค่าโฟกัสและค่าแสง
เมื่อกดปุ่มลงจนสุด: ลั่นชัตเตอร์ (เริ่มต้นหรือหยุดการบันทึกภาพยนตร์ในโหมดภาพยนตร์แบบปรับเอง)
การถ่ายภาพนิ่ง
ปุ่มกดชัตเตอร์
สำหรับแสดงภาพ
กลับไปที่โหมดถ่ายภาพ

ปุ่ม ( บันทึกภาพยนตร์)
สำหรับถ่ายภาพ
เริ่มต้นหรือหยุดการบันทึกภาพยนตร์
การบันทึกภาพยนตร์
การทำงานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตร์และการแสดงภาพยนตร์
สำหรับแสดงภาพ
กลับไปที่โหมดถ่ายภาพ

ปุ่มเลือกคำสั่ง
สำหรับถ่ายภาพ
สำหรับแสดงภาพ
 • ขณะหน้าจอการแสดงภาพปรากฏขึ้น: เปลี่ยนภาพที่ปรากฏด้วยการกดขึ้น (), ลง (), ซ้าย (), ขวา () หรือด้วยการหมุนปุ่มเลือกคำสั่ง
 • ขณะภาพที่ซูมปรากฏขึ้น: ย้ายบริเวณแสดงผล
สำหรับตั้งค่า
เลือกรายการโดยใช้ หรือโดยการหมุนปุ่มเลือกคำสั่ง จากนั้นตกลงเลือกโดยกดปุ่ม

ปุ่ม (ตกลงเลือก)
สำหรับแสดงภาพ
 • แสดงแต่ละภาพของภาพชุดในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ
  การดูและการลบภาพในภาพชุด
 • เลื่อนภาพที่ถ่ายด้วยภาพพาโนรามาอย่างง่าย
 • เล่นภาพยนตร์
 • เปลี่ยนจากการแสดงภาพขนาดย่อหรือการแสดงภาพซูมเป็นการแสดงภาพเต็มจอ
สำหรับตั้งค่า
ใช้งานรายการที่คุณเลือกไว้โดยใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง
การใช้งานเมนู

แป้นหมุนเลือกคำสั่ง
สำหรับถ่ายภาพ
 • เมื่อโหมดถ่ายภาพเป็น : ตั้งค่าโปรแกรมแบบยืดหยุ่น
 • เมื่อโหมดถ่ายภาพเป็น , หรือ [ปรับเอง] ใน (ถ่ายภาพยนตร์แบบปรับเอง): ตั้งค่าความไวชัตเตอร์
โหมด , , และ
สำหรับแสดงภาพ
เปลี่ยนอัตราส่วนขยายขนาดของภาพที่ซูม

ปุ่ม (เมนู)
สำหรับถ่ายภาพ/แสดงภาพ
แสดงหรือปิดเมนู
การใช้งานเมนู
รายการเมนู

ปุ่ม (ฟังก์ชั่น)
สำหรับถ่ายภาพ
เมื่อโหมดถ่ายภาพเป็น , , , หรือ : แสดงหรือปิดเมนูการตั้งค่า เช่น [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] หรือ [ลดภาพสั่นไหว]
การใช้ปุ่ม (ฟังก์ชั่น)

ปุ่ม (จอภาพ)
สำหรับถ่ายภาพ/แสดงภาพ
สลับระหว่างจอภาพกับช่องมองภาพ
การสลับระหว่างจอภาพกับช่องมองภาพ

ปุ่ม (แสดงผล)
สำหรับถ่ายภาพ/แสดงภาพ
สลับหรือซ่อนข้อมูลที่แสดงในหน้าจอ
การสลับข้อมูลที่แสดงในหน้าจอ (ปุ่ม )

ปุ่ม (แสดงภาพ)
สำหรับถ่ายภาพ
แสดงภาพ
การแสดงภาพ
สำหรับแสดงภาพ
 • กลับไปที่โหมดถ่ายภาพ
 • หากกล้องปิดการทำงานอยู่ ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดการทำงานของกล้องในโหมดแสดงภาพ
  การแสดงภาพ

ปุ่ม (ลบ)
สำหรับถ่ายภาพ
ลบภาพที่บันทึกไว้ล่าสุด
การลบภาพ
สำหรับแสดงภาพ
ลบภาพ
การลบภาพ