ไฟแสดงสถานะการทำงาน (ไฟแสดงสถานะการชาร์จ)

ไฟแสดงสถานะการทำงาน (ไฟแสดงสถานะการชาร์จ) สว่างหรือกะพริบในสถานการณ์ต่อไปนี้

สถานะความหมาย
เปิด
  • สว่างทันทีหลังจากที่เปิดกล้อง เมื่อจอภาพเปิด ไฟแสดงสถานะการทำงานจะดับไป
  • กล้องถูกเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB (เมื่อตั้งเมนูตั้งค่า [ชาร์จด้วยคอม] [ปิด] หรือเมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ด้วย [อัตโนมัติ])
  • กล้องถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI ด้วยสาย HDMI
  • กำลังใช้งานช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์
  • โหมดสำเร็จรูป ถ่ายภาพซ้อนเฉพาะส่วนสว่าง] ถูกตั้งเป็น [เส้นแสงดาว] และกำลังดำเนินการถ่ายภาพ
กะพริบ
กะพริบถี่