การสลับข้อมูลที่แสดงในหน้าจอ (ปุ่ม )

สลับข้อมูลที่แสดงในหน้าจอขณะถ่ายภาพหรือแสดงภาพโดยกดปุ่ม (แสดงผล) คุณยังสามารถซ่อนข้อมูลได้ด้วย

สำหรับถ่ายภาพ
สำหรับแสดงภาพ

สำหรับถ่ายภาพ

1: แสดงข้อมูล1

2: เฟรมภาพยนตร์1
แสดงช่วงของภาพยนตร์ในหนึ่งเฟรม

3: แสดงเฉพาะเส้นตาราง กราฟฮิสโตแกรม และระนาบกล้อง2

4: ซ่อนข้อมูล

  1. เส้นตาราง กราฟฮิสโตแกรม และระนาบกล้องจะปรากฏขึ้นตามการตั้งค่าในเมนูตั้งค่า [ตั้งค่าหน้าจอ]
  2. หากตั้งให้เส้นตาราง กราฟฮิสโตแกรม และระนาบกล้องไม่แสดงขึ้นในเมนูตั้งค่า [ตั้งค่าหน้าจอ] หน้าจอนี้จะไม่ปรากฏขึ้น

สำหรับแสดงภาพ

1: แสดงข้อมูล

2: ข้อมูลระดับโทนสี (ยกเว้นภาพยนตร์)*
แสดงกราฟฮิสโตแกรม ระดับโทนสี และข้อมูลการถ่ายภาพ
ข้อมูลระดับโทนสี

3: คำอธิบายภาพ, ข้อมูลลิขสิทธิ์*
คำอธิบายภาพ, ข้อมูลลิขสิทธิ์

4: ซ่อนข้อมูล

  1. หากแสดงภาพในภาพชุดทีละภาพและคุณกดปุ่ม ข้อมูลจะปรากฏขึ้น
    การดูและการลบภาพในภาพชุด
    การแสดงภาพชุด