การร้อยสายคล้อง

ร้อยสายคล้องคอเข้าที่ด้านซ้ายและขวาของตัวกล้อง