การใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ

 1. เปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่/ช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำ
 2. การใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ
  • เมื่อจัดตำแหน่งขั้วบวกและลบของแบตเตอรี่อย่างถูกต้องแล้ว เลื่อนก้านล็อคแบตเตอรี่สีส้ม (1) แล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไปจนสุด (2)
  • ดันการ์ดหน่วยความจำเข้าไปจนกระทั่งมีเสียงคลิกเข้าที่ (3)
  • ระวังอย่าใส่แบตเตอรี่หรือการ์ดหน่วยความจำกลับหัวหรือกลับด้าน เนื่องจากอาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติ
  • หากสวิทช์ป้องกันการบันทึกข้อมูลทับของการ์ดหน่วยความจำถูกล็อคไว้ จะไม่สามารถถ่ายภาพ ลบภาพ หรือฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำได้
 3. ปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่/ช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำ

การฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

ในครั้งแรกที่คุณใส่การ์ดหน่วยความจำที่ใช้กับอุปกรณ์อื่นลงในกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ฟอร์แมตการ์ดดังกล่าวด้วยกล้องนี้แล้ว

 • จำไว้ว่าการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำจะลบภาพทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ในการ์ดหน่วยความจำเป็นการถาวร
  ต้องแน่ใจว่าทำการคัดลอกภาพที่ต้องการเก็บไว้ก่อนทำการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ
 • ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้อง กดปุ่ม และเลือกเมนูตั้งค่า [ฟอร์แมตการ์ด]

การนำแบตเตอรี่หรือการ์ดหน่วยความจำออก
การ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้ได้

การนำแบตเตอรี่หรือการ์ดหน่วยความจำออก

ปิดการทำงานของกล้อง และต้องแน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการทำงานและหน้าจอปิดการทำงานแล้วก่อนเปิดฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่/ฝาปิดช่องบรรจุแผ่นการ์ดหน่วยความจำ

การ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้ได้

กล้องจะรองรับการ์ดหน่วยความจำ SD, SDHC และ SDXC