การตั้งค่ากล้อง

เมื่อเปิดใช้งานกล้องเป็นครั้งแรก หน้าจอสำหรับตั้งค่าภาษาและนาฬิกาในกล้องจะปรากฏขึ้น
ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง (1) และปุ่ม (ตกลงเลือก) (2) เพื่อเลือกและปรับการตั้งค่า

 1. กดสวิทช์เปิดปิดการทำงานเพื่อเปิดการทำงานของกล้อง
 2. กด บนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อไฮไลท์ภาษาที่ต้องการและกดปุ่ม เพื่อเลือก
  • ภาษาที่แสดงจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค
 3. เลือก [ใช่] และกดปุ่ม
 4. ไฮไลท์เวลาท้องถิ่นของคุณและกดปุ่ม
  • เปิดใช้ Daylight Saving Time ได้โดยกด สัญลักษณ์ จะแสดงขึ้นมาเหนือแผนที่ กด เพื่อปิด Daylight Saving Time
 5. กด เพื่อเลือกรูปแบบวันที่และกดปุ่ม
 6. ตั้งวันที่และเวลา
  • กด เพื่อไฮไลท์รายการและกด เพื่อเปลี่ยน
  • เลือกช่องนาทีแล้วกดปุ่ม เพื่อยืนยันการตั้งค่า
 7. เมื่อระบบแจ้ง ให้กด เพื่อไฮไลท์ [ใช่] และกดปุ่ม
  • การตั้งค่าจะเสร็จสมบูรณ์และกล้องเปลี่ยนเป็นหน้าจอถ่ายภาพ

การตั้งค่าภาษา

สามารถตั้งค่าภาษาเมื่อใดก็ได้ในเมนูตั้งค่า [ภาษา/Language]

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าโซนเวลาและวันที่

ตั้งในเมนูตั้งค่า [โซนเวลาและวันที่]
ใน [โซนเวลาและวันที่] [โซนเวลา] เวลาจะเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงเมื่อเปิดใช้งาน Daylight Saving Time และย้อนกลับหนึ่งชั่วโมงเมื่อปิดใช้งาน