การเปิดจอภาพ

หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพ

  • ช่วงการปรับของจอภาพอาจถูกจำกัดเมื่อต่อสายหรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับกล้อง
  • อย่าหมุนจอภาพโดยใช้แรงมากเกินไป ให้ค่อยๆ หมุนภายในช่วงการปรับของจอภาพเพื่อไม่ให้การเชื่อมต่อเกิดความเสียหาย