การแสดงภาพ

 1. กดปุ่ม (แสดงภาพ) เพื่อเข้าสู่โหมดแสดงภาพเต็มจอ
  • หากคุณกดปุ่ม ค้างไว้ในขณะที่กล้องปิดอยู่ กล้องจะเปิดขึ้นและอยู่ในโหมดแสดงภาพ
 2. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกภาพที่จะแสดง
  • ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อแสดงภาพก่อนหน้า หรือ เพื่อแสดงภาพถัดไป
  • กด ค้างไว้เพื่อเลื่อนดูภาพอย่างรวดเร็ว
  • นอกจากนี้ยังสามารถเลือกภาพได้โดยหมุนปุ่มเลือกคำสั่ง
  • กดปุ่ม (แสดงผล) เพื่อสลับข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอในแต่ละครั้ง
  • หากต้องการแสดงภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ ให้กดปุ่ม
  • หากต้องการกลับสู่โหมดถ่ายภาพ ให้กดปุ่ม หรือปุ่มกดชัตเตอร์
  • เลื่อนปุ่มควบคุมการซูมไปทาง () ในโหมดแสดงภาพเต็มจอเพื่อซูมขยายภาพ
   การซูมแสดงภาพ
  • ในโหมดแสดงภาพเต็มจอ ให้เลื่อนปุ่มควบคุมการซูมไปทาง () เพื่อสลับไปเป็นโหมดแสดงภาพขนาดย่อและแสดงหลายภาพบนหน้าจอ
   การแสดงภาพขนาดย่อ/การแสดงปฏิทิน

วิธีแสดงภาพแบบอื่นๆ