การลบภาพ

 1. ในโหมดแสดงภาพ กดปุ่ม (ลบ) เพื่อลบภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอในขณะนั้น
 2. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง เพื่อเลือกวิธีการลบที่ต้องการและกดปุ่ม
  • หากเลือก [ภาพปัจจุบัน] หรือ [ภาพทั้งหมด] ให้ดำเนินการต่อตามขั้นตอน 6
  • หากต้องการออกจากเมนูโดยไม่ลบภาพ ให้กดปุ่ม
 3. ใช้ปุ่มเลือกคำสั่ง หรือหมุนปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อเลือกภาพที่ต้องการลบ
  • เลื่อนปุ่มควบคุมการซูมไปทาง () เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพเต็มจอ หรือ () เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพขนาดย่อ
 4. ใช้ เพื่อแสดงหรือซ่อน
  • แสดง ใต้ภาพที่ต้องการลบ ทำซ้ำขั้นตอน 3 และ 4 เพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม
 5. กดปุ่ม เพื่อตกลงเลือกภาพ
 6. เมื่อมีข้อความยืนยันปรากฏขึ้น ให้เลือก [ใช่] และกดปุ่ม
  • ไม่สามารถเรียกคืนภาพที่ลบไปแล้วได้
  • รายละเอียดในข้อความยืนยันจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการลบที่เลือกไว้

หมายเหตุเกี่ยวกับการลบภาพที่บันทึกใน RAW และ JPEG ในเวลาเดียวกัน

เมื่อใช้กล้องนี้ลบภาพที่ถ่ายโดยใช้ [RAW + Fine] หรือ [RAW + Normal] ในการตั้งค่า [ระดับคุณภาพ] ทั้งภาพที่บันทึกแบบ RAW และ JPEG จะถูกลบไปพร้อมกัน คุณไม่สามารถลบเพียงรูปแบบเดียวได้

การลบภาพที่ถ่ายต่อเนื่อง (ภาพชุด)

 • ภาพที่ถ่ายต่อเนื่องจะบันทึกเป็นภาพชุด และมีเพียงภาพแรกในภาพชุด (ภาพหลัก) เท่านั้นที่จะแสดงในโหมดแสดงภาพ (ค่าตั้งจากโรงงาน)
 • หากคุณกดปุ่ม ขณะที่มีการแสดงภาพหลักของภาพชุด ภาพทั้งหมดในชุดจะถูกลบออก
 • หากต้องการลบแต่ละภาพในภาพชุด ให้กดปุ่ม เพื่อแสดงทีละภาพและกดปุ่ม

การลบภาพที่ถ่ายไว้ในขณะอยู่ในโหมดถ่ายภาพ

เมื่อใช้โหมดถ่ายภาพ ให้กดปุ่ม เพื่อลบภาพที่บันทึกไว้ล่าสุด