การบันทึกภาพยนตร์

เปิดหน้าจอถ่ายภาพและกดปุ่ม ( บันทึกภาพยนตร์) เพื่อเริ่มต้นบันทึกภาพยนตร์ กดปุ่ม () อีกครั้งเพื่อจบการบันทึกภาพยนตร์