การสลับระหว่างจอภาพกับช่องมองภาพ

แนะนำให้ใช้ช่องมองภาพ (1) เมื่ออยู่ในสภาวะที่สว่าง ทำให้มองจอภาพได้ยาก เช่น เมื่ออยู่กลางแจ้งแสงแดดจ้า

การปรับแก้สายตาของช่องมองภาพ

เมื่อมองการแสดงผลในช่องมองภาพได้ไม่ชัดเจน ให้ปรับโดยหมุนปุ่มปรับแก้สายตา (1) ขณะที่มองผ่านช่องมองภาพ