โหมดอัตโนมัติ (การถ่ายภาพมาตรฐาน)


เลือกโหมดนี้เพื่อช่วยให้คุณถ่ายภาพทั่วไปในสภาพการถ่ายภาพที่หลากหลายได้

ฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในโหมด (อัตโนมัติ)