โหมดแฟลช

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแฟลชให้สอดคล้องกับสภาพการถ่ายภาพได้

 1. กดปุ่ม (แฟลชป๊อปอัป) เพื่อเปิดแฟลชในตัวกล้อง
  • เมื่อลดแฟลชในตัวกล้องลง ระบบการทำงานของแฟลชจะถูกปิดใช้งานและ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอถ่ายภาพ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดแฟลชในตัวกล้องแล้วเมื่อใช้แฟลชเสริมภายนอก
 2. กดปุ่มเลือกคำสั่ง ()
 3. เลือกโหมดแฟลชที่ต้องการและกดปุ่ม
  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโหมดแฟลชประเภทต่างๆ ดู “โหมดแฟลชที่สามารถใช้ได้
  • หากไม่นำค่าที่ตั้งมาใช้โดยกดปุ่ม การเลือกนั้นจะถูกยกเลิก

สัญลักษณ์แสดงแฟลชพร้อมทำงาน

ขณะที่แฟลชในตัวกล้องกำลังชาร์จ จะกะพริบ กล้องไม่สามารถถ่ายภาพได้
หากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว จะนิ่งเมื่อคุณกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

โหมดแฟลชที่สามารถใช้ได้

ตัวเลือกคำอธิบาย
อัตโนมัติแฟลชจะทำงานเมื่อจำเป็น เช่น ในแสงสลัว
 • สัญลักษณ์แสดงโหมดแฟลชจะปรากฏขึ้นทันทีเฉพาะหลังจากที่ทำการตั้งค่าบนหน้าจอถ่ายภาพเท่านั้น
อัตโนมัติพร้อมระบบลดตาแดง/ ลดตาแดงลดปรากฏการณ์ตาแดงที่เกิดจากแฟลชในการถ่ายภาพบุคคล
[อัตโนมัติพร้อมระบบลดตาแดง]/[ลดตาแดง]
 • เมื่อเลือก [ลดตาแดง] แฟลชจะทำงานทุกครั้งที่ถ่ายภาพ
แฟลชลบเงา/ไฟแฟลชมาตรฐานแฟลชจะทำงานทุกครั้งที่ถ่ายภาพ
แฟลชที่ความไวชัตเตอร์ต่ำเหมาะสำหรับการถ่ายภาพตอนเย็นและภาพบุคคลตอนกลางคืนโดยมีทิวทัศน์เป็นพื้นหลัง แฟลชลบเงาจะส่องไปที่วัตถุหลักและใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเพื่อจับภาพพื้นหลังตอนกลางคืนหรือภายใต้แสงสลัว
แฟลชสัมพันธ์ม่านชุดหลังแฟลชลบเงาจะทำงานก่อนชัตเตอร์ปิดเพียงเล็กน้อย ทำให้เกิดแสงไฟสลัวด้านหลังของวัตถุที่เคลื่อนไหว

หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพโดยใช้แฟลช

เมื่อใช้แฟลชที่ตำแหน่งช่วงซูมมุมกว้าง ขอบภาพอาจจะมืด ขึ้นอยู่กับระยะห่างในการถ่ายภาพ
อาการนี้อาจดีขึ้นได้โดยปรับการซูมเล็กน้อยเป็นตำแหน่งเทเลโฟโต้

การตั้งค่าโหมดแฟลช

โหมดแฟลชที่ใช้งานได้จะแตกต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพ

โหมดแฟลช1, , 1111
อัตโนมัติ2
อัตโนมัติพร้อมระบบลดตาแดง
ลดตาแดง
แฟลชลบเงา
ไฟแฟลชมาตรฐาน
แฟลชที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ
แฟลชสัมพันธ์ม่านชุดหลัง
 1. เมื่อถ่ายภาพด้วย [อัตโนมัติพร้อมระบบลดตาแดง] ในโหมด (อัตโนมัติ) และเมื่อใช้โหมดถ่ายภาพ , , หรือ การตั้งค่าที่ใช้จะถูกบันทึกในหน่วยความจำของกล้องแม้จะปิดกล้องแล้ว
 2. ความสามารถในการใช้งานขึ้นอยู่กับการตั้งค่า
  ค่าตั้งจากโรงงาน (แฟลช การตั้งเวลาถ่าย และโหมดโฟกัส)

[อัตโนมัติพร้อมระบบลดตาแดง]/[ลดตาแดง]

ไฟช่วยลดตาแดงจะสว่างขึ้นก่อนที่แฟลชหลักจะทำงานเพื่อช่วยลดปรากฏการณ์ตาแดง โปรดจดจำสิ่งต่อไปนี้ในขณะถ่ายภาพ:

 • เนื่องจากไฟช่วยลดตาแดงสว่างขึ้น จึงต้องใช้เวลามากกว่าปกติกว่าที่ชัตเตอร์จะลั่นหลังจากที่คุณกดปุ่มกดชัตเตอร์
 • การลดตาแดงอาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการในบางสถานการณ์

การใช้แฟลชเสริมภายนอก (แฟลชภายนอก)

 • แฟลชในตัวกล้องจะไม่ทำงานเมื่อต่อแฟลชเสริมภายนอกอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดแฟลชในตัวกล้องแล้ว
 • ปิดกล้องเมื่อต่อและถอดแฟลชเสริมภายนอก
 • ชื่อโหมดและชื่อฟังก์ชั่นของแฟลชเสริมภายนอกอาจแตกต่างไปจากชื่อของแฟลชในตัวกล้อง
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู “แฟลชเสริมภายนอก (ชุดแฟลชภายนอก)” และอ้างอิงเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับแฟลชเสริมภายนอก